Close
s p a   t l e n o w e

Target group

Against many ailments

Target group

Many customers of normobaric therapy are very active people who regularly exercise, or even professional sportspeople. Komora normobaryczna to świetne rozwiązanie także dla osób, które potrzebując pomocy w walce z różnymi schorzeniami i pomocy w odzyskaniu zdrowia.

Book a visit

Subscribe
to our newsletter