Close
s p a   t l e n o w e

Klauzula informacyjna

Dane osobowe

Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej

Treść pierwszej warstwy klauzuli informacyjnej

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPA TLENOWE Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Dębowa 17, 88-300 Mogilno.

Celem przetwarzania jest wysyłka newslettera/organizacja konkursu. Szczegółowe zasady przetwarzania znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.spatlenowe.pl/RODO

Sposób wprowadzenia/umieszczenia pierwszej warstwy klauzuli informacyjnej

  • w stopce maila do osób, które zapisały się do newslettera
  • w treści maila zwrotnego po zapisaniu się do konkursu

Treść pełnej klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPA TLENOWE Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Dębowa 17, 88-300 Mogilno.

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Małgorzatę Klejny z którym można się skontaktować pod adresem IOD@spatlenowe.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych drogą meilową oraz telefoniczną, udziału w ankietach.

 

Treść klauzuli zgody dla bazy marketingowej

Wyrażam*/ Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych drogą meilową oraz telefoniczną, udziału w ankietach.

 

Data i podpis .....................

 

Sposób wprowadzenia/umieszczenia pełnej klauzuli informacyjnej

  • Stopka informacyjna pod formularzem rejestracji
  • W przypadku zgody - checkbox pod formularzem rejestracji

Subscribe
to our newsletter